Powered by @portal

Home PageΑρχική Σελίδα | RegisterΕγγραφή | Photo CollectionΦωτογραφικό Αλμπουμ | ForumΣυζητήσεις | SitemapΑναζήτηση | 7 Ενεργοί επισκέπτες


    ΓΕΝΙΚΑ
  > ΓΕΝΙΚΑ
  > Ειδήσεις
  > Η εταιρεία
  > Επικοινωνία

    Προιόντα
  > Τα προϊόντα
  > Το καλάθι μου
  > Προσφορές

    Υπηρεσίες
  > Internet
  > Σχεδιασμός-Ανάπτυξη
  > Υποστήριξη

    Συνεργασίες
  > Μακεδονικά Περιφερειακά ΑΕ
  > Data Communication
  > HardLine Supplies
  > primetechnologies A.E.
  > Υλικό

    Εργαλεία
  > Ημερολόγιο
  > Βιβλίο επισκεπτών
  > Συζητήσεις
  > Αναζήτηση
  > Λήψη αρχείων
  > Εγγραφή

    Ορισμοί
  > Χρήση
  > Προσωπικά δεδομένα

    Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
  > Εγγραφή
  > Ξεχάσατε τον κωδικό;

 
Ειδήσεις
Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΕΠ

Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΕΠ

 

Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΕΠ που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (επιχειρήσεις Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών).

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που:

1.      Απασχολούν από 0 έως 50 άτομα προσωπικό

2.      Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας κυμαίνεται από 30.000 Ευρώ μέχρι 10.000.000 Ευρώ.

3.      Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ Κατηγορίας (πλην συνεταιρισμών, κοινοπραξιών κλπ)

4.      Έχουν συμπληρώσει 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

5.      Χαρακτηρίζονται από επιλέξιμο κωδικό επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ)

6.      Μπορούν να καλύψουν με ίδια συμμετοχή ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

7.      Οι επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διαθέτουν συνολικά άνω του 50% του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας από εμπορική και παροχής υπηρεσιών δραστηριότητες.

 

Περιοχές Επιδότησης

Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την Ελλάδα η οποία χωρίζεται σε 3 ζώνες:

Ζώνη Α’

Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο & Βόρειο Αιγαίο.

Ζώνη Β’

Ανατολική & Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά

Ζώνη Γ’

Μικρά νησιά & ορεινοί δήμοι (υψόμετρο άνω των 800 μ)

 

Επιχορήγηση

Ζώνη

Προϋπολογισμός (Ε)

Επιχορήγηση (%)

Ελάχιστο % Ιδίας Συμμε-τοχής

Μέγιστο % Τραπε-ζικού Δανεισμού

Α

20.000-200.000

50

25

25

Β

30.000–200.000

55

25

20

Γ

30.000-200.000

60

25

15

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

·         Κτίρια και εγκαταστάσεις: ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων.

·         Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού

·         Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος.

·         Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελέτες ή συμβουλευτικές υπηρεσίες, απαραίτητες για το λανσάρισμα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά (ως 15.000 Ευρώ).

·         Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται και αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσω επαγγελματικής και μόνον χρήσης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Η δαπάνη για μεταφορικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 Ευρώ ανά επιχείρηση.

·         Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

·         Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: η κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

·         Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

·         Δικαιώματα Τεχνογνωσίας (ως 3% του προϋπολογισμού)

·         Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας) ανέρχεται μέχρι του ποσού των 10.000 Ευρώ. Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη, μόνον αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης, που έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση φορέα

 

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων (ΣΤΑΚΟΔ)

Πιέστε για να δείτε τον Πίνακα

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα κατά τόπους υποκαταστήματα των Τραπεζών.


 
KASPERSKY ANTIVIRUS

-Το Kaspersky Anti-Virus παρέχει ουσιαστική προστασία που βοηθά στην προστασία του υπολογιστή σας από τους πιο πρόσφατους ιούς, ransomware και άλλα.


Νέες κάρτες γραφικών NVIDIA που αλλάζουν το μέλλον του gaming και των επιδόσεων!


Το @PortaL είναι ένα εύχρηστο σύστημα δημιουργείας ενός portal και διαχείρισης του περιεχομένου του βασισμένο σε τεχνολογίες XML/XSL και ASP.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην περιοχή: portal.corfumail.net
Το εργαλείο που σε δέκα (10) μονο λεπτά σε παρουσιάζει σε ολο τον κόσμο. Απο την Alma ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


    Παρόμοιες

Copyright 2004 - 2020 Β© Alma informatics website - all rights reserved